Plant ysgolion Gwynedd yn cael blas ar Ewrop a phêl-droed