Rhaglenni Da. Pobl Da. Cwmni Da.

Mae Cwmni Da yn gwmni cynhyrchu cwbl annibynnol.

‘Rydym yn creu cynnwys cyffrous, uchelgeisiol a difyr ers 20 mlynedd.

Ers iddo gael ei sefydlu yn 1997, mae Cwmni Da wedi datblygu yn un o brif gwmnïau cynhyrchu Cymru. Mae cynnyrch cenedlaethol a rhyngwladol y cwmni yn cynnwys rhaglenni ffeithiol, plant, comedi, adloniant, drama, digwyddiadau a chwaraeon. Yn gynhyrchydd o bwys i S4C, mae Cwmni Da hefyd yn creu cynnwys ar gyfer y BBC, C4 ac yn llwyddiannus yn y farchnad gyd-gynhyrchu ryngwladol.

Mae Cwmni Da wedi ennill sawl gwobr Bafta Cymru, a gwobrau Gŵyl Cyfryngau Celtaidd, sawl gwobr ‘One-World Media a gwobr ‘Jules Verne Adventure’. Mae’r cwmni hefyd wedi cael ei enwebu ar gyfer gwobrau Bafta Kids UK ac RTS (Royal Television Society).

Yn ogystal â’n rhaglenni a chynnwys arlein, mae gennym brofiad eang o gynhyrchu fideos corfforaethol, fideos addysg a fideos hyrwyddo.

Wedi ei sefydlu yng Nghaernarfon, mae’r cwmni yn gweithredu’n fewnol drwy gyfrwng y Gymraeg.

Pobl egniol a chreadigol sy’n rhagori wrth ddweud straeon, difyrru a herio’r gynulleidfa.

Cyfarwyddwyr a Thîm Rheoli

Dylan Huws

Dylan Huws

Cyfarwyddwr Creadigol a Rheolwr Cyfarwyddwr
Ifor ap Glyn

Ifor ap Glyn

Uwch-Gynhyrchydd
Neville Hughes

Neville Hughes

Uwch-Gynhyrchydd
Bethan Griffiths

Bethan Griffiths

Pennaeth Cyllid

Mari Llwyd

Mari Llwyd

Pennaeth Ôl-gynhyrchu ac Adnoddau
David Evans

David Evans

Rheolwr Cyffredinol ac Adnoddau Dynol

Y Cyfarwyddwyr

Roedd Dylan Huws yn un o sefydlwyr Cwmni Da yn 1997 ac mae ganddo dros 20 mlynedd o brofiad fel cynhyrchydd a chyfarwyddwr. Mae bellach yn cyfuno gwaith Uwch Gynhyrchu gyda dyletswyddau Rheolwr Gyfarwyddwr. Yn ystod ei yrfa mae wedi bod yn ganolog i lwyddiant rhai o gyfresi a rhaglenni mwyaf poblogaidd a chofiadwy S4C fel ‘Y Sioe Gelf’, ‘Celfagati’, ‘Ofn!’, ‘Cnex’, ‘Ras Yr Wyddfa’. Mae ei gynyrchiadau wedi ennill sawl gwobr Bafta Cymru a gwobrwyon Gŵyl Gyfryngau Geltaidd ac wedi cael eu henwebu ar gyfer gwobrau Bafta UK a’r RTS. Mae gwaith dyddiol Dylan yn cwmpasu rhaglenni plant, adloniant a drama ac mae’r maes comedi yn agos iawn at ei galon . Roedd yn gyfrifol am ‘Sioe Tudur Owen’ ac mae’n Uwch-Gynhyrchu cyfresi comedi ‘Run Sbit’ a ‘Dim Byd’.

Mae gan Ifor ap Glyn dros 20 mlynedd o brofiad fel cynhyrchydd ac mae’n arbennigo mewn cynhyrchiadau dogfen a hanes. Mae wedi uwch-gynhyrchu ‘Big Love’ i BBC1 a nifer o gyfresi poblogaidd i S4C fel ‘Garddio a Mwy’, a ‘Pobol Y Rhondda’; mae hefyd wedi cynhyrchu, a chyflwyno rhaglenni fel ‘Hedd Wyn’ a ‘Britain’s Holiest Places’ i S4C, BBC Wales, a BBC 4. Mae ei gynyrchiadau wedi cael eu henwebu ar gyfer Gwobrau Dogfen Grierson ac ennill gwobrau BAFTA Cymru gan gynnwys Gwobr Arbennig Gwyn Alf Williams ddwy waith. Mae Ifor hefyd yn adnabyddus fel llenor, wedi ennill coron yr Eisteddfod Genedlaethol ddwywaith ac yn 2016 fe’i benodwyd yn Fardd Cenedlaethol Cymru. Roedd Ifor yn un o sefydlwyr Cwmni Da yn 1997.

Mae Neville Hughes yn gyfrifol am ddatblygu ac uwch-gynhyrchu gyfresi adloniant ffeithiol Cwmni Da. Mae hefyd yn datblygu prosiectau rhwydwaith a fformatau rhyngwladol. Mae o wastad yn edrych am syniadau newydd gwreiddiol ac yn llwyddo i’w datblygu yn gyfresi sy’n dychwelyd megis ‘Fferm Ffactor’, ‘Ar Y Dibyn’ a ‘Becws’. Yn ystod bron i 25 mlynedd yn y diwydiant, mae ganddo brofiad helaeth o gynhyrchu mewn sawl genre gan gynnwys drama, plant, adloniant a ffeithiol, a derbyniodd ei gynyrchiadau sawl enwebiad a gwobr yn yr Ŵyl Ffilm a Chyfryngau Celtaidd, Bafta Cymru, KidScreen Efrog Newydd a Bafta Kids UK. Mae Neville yn rhagori mewn gweithio hefo partneriaid allanol amrywiol, yn gwmnïau annibynnol, unigolion, dosbarthwyr neu ddarlledwyr. Roedd Neville yn gyfarwyddwr Cwmni Da am dros 17 mlynedd.

Mae amrywiaeth eang ein cynhyrchiadau, yn rhan hanfodol o weledigaeth Cwmni Da ers y cychwyn cynta.

Doc Fictoria

Wedi’i leoli yng nghanol tref Caernarfon, mae Cwmni Da yn falch o’i wreiddiau yng Ngogledd Cymru a’i gyfraniad i ddiwylliant ac economi’r ardal.

Adnoddau Ôl-Gynhyrchu

Mae Cwmni Da yn berchen ar adnoddau ôl-gynhyrchu llawn sy’n cynnwys 10 gweithle Avid, pob un gyda monitro fideo, sain llawn a meicroffonau trosleisio. Mae gennym ystod eang o adnoddau chwarae-nôl, a rydym yn gallu trin fformatau digidol amrywiol. Yn ganolog i’r adnoddau ôl-gynhyrchu mae stafell beiriannau bwrpasol ac mae’r stafelloedd golygu i gyd wedi’u cynllunio yn arbennig ar gyfer y gwaith.

Mae gennym ddwy stafell ôl-gynhyrchu sain, y ddwy wedi’u cynllunio yn arbennig ar gyfer ôl-gynhyrchu teledu. Mae’r ddwy yn defnyddio meddalwedd Protools HD llawn gan gynnwys desg gymysgu, meic troslais ac mae dau bŵth trosleisio annibynnol. Mae’r adnoddau yn cynnyws talkback, monitor llun maint llawn ac adnoddau dal a chwarae fideo yn ôl.

Amrywiaeth Diwylliannol

Mae Cwmni Da wedi ymroi i geisio sicrhau gwell amrywiaeth diwylliannol ar y sgrîn ac oddi arni.  Roedd y cwmni ymysg y cyntaf i ymrwymo i’r Rhwydwaith Amrywiaeth Diwylliannol.

Cwmni Da a’r amgylchedd

Mae Cwmni Da yn ymwybodol o’i gyfrifoldeb amgylcheddol ac yn gweithredu dulliau cynaliadwy o gynhyrchu.