Entries by cwmnida

Galwad am bobyddion arbennig!

Mae’r cogydd patisserie a’r ‘melinydd’ Richard Holt yn chwilio am lond llaw o bobyddion arbennig i ymuno ag ef ym Melin Llynon, Ynys Môn yn ei gyfres deledu newydd i S4C. Bydd y profiad unigryw hwn yn gweld nifer dethol o gogyddion addawol yn mynychu Academi Richard, lle bydd dewin y cacennau yn gosod llu […]

SWYDD : Swyddog Cyllid (Rhan Amser)

Mae Cwmni Da yn chwilio am Swyddog Cyllid brwdfrydig i ymuno â thim cyllid bychan ond prysur yma yng Nghaernarfon. Mae Cwmni Da yn gwmni cynhyrchu annibynnol wedi ei leoli yng Nghaernarfon. Mae’n cynhyrchu rhaglenni adloniant, adloniant ffeithiol, dogfen, plant, chwaraeon, comedi a drama. Mae cynhyrchiadau’r cwmni wedi ennill gwobrau yng Nhymru, y DU a […]

SWYDD: Technegydd Ôl-Gynhyrchu ac Adnoddau

This is an advertisement for the rôle of Post-Production & Resources Technician, for which Welsh language skills are essential. Technegydd Ôl-Gynhyrchu ac Adnoddau Y Swydd: Mae Cwmni Da yn chwilio am Dechnegydd Ol-Gynhyrchu ac Adnoddau i ymuno ac adran ôl-gynhyrchu prysur. Yn ddelfrydol, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn brofiadol gyda gweithdrefnau a meddalwedd amrywiol a […]

HYSBYSEB SWYDD: Aelod o’r Tîm Cynhyrchu ar gyfres ddrama i blant

Y Swydd Mae Cwmni Da wedi cael comisiwn gan S4C/BFI i gynhyrchu cyfres ddrama newydd ar gyfer plant 9-13 oed o’r enw Hei Hanes. Rydym yn chwilio am unigolyn i weithio fel aelod o’r tîm cynhyrchu. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â’r tîm yn ystod y cyfnod datblygu ac yn cael profiadau amrywiol o’r […]