Entries by cwmnida

Swydd : Is-Gynhyrchydd Cyfryngau Cymdeithasol

Ydych chi’n angerddol am Gyfryngau Cymdeithasol? Ydych chi eisiau datblygu cynnwys gydag un o gwmnïau cyfryngau mwyaf Cymru? Mae Cwmni Da yn chwilio am berson creadigol a brwdfrydig i ymuno â’n tîm digidol llwyddiannus. Fe fyddech chi’n helpu i ddatblygu ac yn cyfrannu at ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol sy’n rhedeg ochr wrth ochr gyda’n portffolio eang […]

Swydd : Technegydd

Mae Cwmni Da yn chwilio am Dechnegydd i ymuno ag adran ôl-gynhyrchu prysur. Yn ddelfrydol, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn brofiadol gyda gweithdrefnau T.G. a meddalwedd amrywiol a geir mewn stafell beiriannau (MCR), yn gyfarwydd âg adnoddau ffilmio amrywiol, ac yn meddu ar sgiliau rhyngbersonol gwych. Prif ddyletswyddau’r ymgeisydd llwyddiannus fydd rhoi cefnogaeth dechnegol i’r […]

Galwad am bobyddion arbennig!

Mae’r cogydd patisserie a’r ‘melinydd’ Richard Holt yn chwilio am lond llaw o bobyddion arbennig i ymuno ag ef ym Melin Llynon, Ynys Môn yn ei gyfres deledu newydd i S4C. Bydd y profiad unigryw hwn yn gweld nifer dethol o gogyddion addawol yn mynychu Academi Richard, lle bydd dewin y cacennau yn gosod llu […]

SWYDD : Swyddog Cyllid (Rhan Amser)

Mae Cwmni Da yn chwilio am Swyddog Cyllid brwdfrydig i ymuno â thim cyllid bychan ond prysur yma yng Nghaernarfon. Mae Cwmni Da yn gwmni cynhyrchu annibynnol wedi ei leoli yng Nghaernarfon. Mae’n cynhyrchu rhaglenni adloniant, adloniant ffeithiol, dogfen, plant, chwaraeon, comedi a drama. Mae cynhyrchiadau’r cwmni wedi ennill gwobrau yng Nhymru, y DU a […]

SWYDD: Technegydd Ôl-Gynhyrchu ac Adnoddau

This is an advertisement for the rôle of Post-Production & Resources Technician, for which Welsh language skills are essential. Technegydd Ôl-Gynhyrchu ac Adnoddau Y Swydd: Mae Cwmni Da yn chwilio am Dechnegydd Ol-Gynhyrchu ac Adnoddau i ymuno ac adran ôl-gynhyrchu prysur. Yn ddelfrydol, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn brofiadol gyda gweithdrefnau a meddalwedd amrywiol a […]