Entries by cwmnida

Cwmni Da yn derbyn nawdd i gynhyrchu cyfres i blant am hanes Cymru

Mae Cwmni Da yn falch iawn o gyhoeddi eu llwyddiant yn derbyn nawdd cynhyrchu gan y BFI drwy’r cynllun YACF (Young Audiences Content Fund) – a hynny am yr eildro. Y llynedd, cyhoeddwyd fod y gyfres ddrama aml-blatfform, Person/A, wedi bod yn llwyddiannus yn sicrhau nawdd cynhyrchu drwy’r un cynllun. Ar gyfer plant 8-13 oed, […]

Côr Digidol Rhys Meirion

Eisiau bod yn rhan o brosiect digidol cyffroes newydd? Uwchlwythwch eich fidios nawr! Mae’r rhan fwyaf ohonom bellach yn styc yn ein cartrefi ond mae un peth yn parhau i gynnig diddanwch, cwmnïaeth a chysur, sef cyd-ganu. Gan gyd-weithio gyda Catrin Toffoc a’i hymgyrch ‘Côr-ona’ mi fydd Rhys Meirion yn cynnal arbrawf cymdeithasol digidol ac […]

Ydi canu mewn côr yn help i ddysgu Cymraeg?

Ydi canu mewn côr yn help i ddysgu Cymraeg? Yn ôl ystadegau gwladol, Sir Benfro yw’r ardal sydd wedi gweld y cynnydd mwyaf mewn siaradwyr Cymraeg dros y ddegawd ddiwetha’ – ond a ydi canu yn help i ddysgu’r iaith? Dyma’r cwestiwn fydd y canwr enwog Rhys Meirion yn ceisio ei ganfod yn rhan o’r […]