Mae Cwmni Da yn dathlu gyda’r newyddion bod sawl cynhyrchiad wedi eu henwebu ar gyfer Gwyl Geltaidd 2023, wythnos yma.

Fe gafodd Deian a Loli enwebiad yng nghategori Rhaglen Blant, Rybish yng nghategori Comedi, Bwyd Epic Chris yng nghategori Adloniant Ffeithiol a Rain: The Untold Story sydd wedi cael enwebiad yng nghategori Cyfres Ffeithiol.

Mae Deian a Loli yn gyfres boblogaidd am efeilliaid direidus â’u pwerau hudol sydd yn cael ei darlledu bob bore Iau ar Cyw ac ar gael ar S4C Clic a BBC iPlayer.

Yn y gyfres Bwyd Byd Epic Chris, mae’r cogydd Chris Roberts yn ffeindio’r cynnyrch lleol gorau i allu creu prydau cŵl i ffrindiau a theulu. Mae’r cynhyrchydd, Aneurin Thomas, yn falch i dderbyn yr enwebiad.

“Dwi’n falch iawn o gyhoeddi bod Bwyd Byd Epic Chris wedi cael ei enwebu am wobr yn yr Ŵyl Cyfryngau Celtaidd 2023. Diolch arbennig i Chris a chyfranwyr y rhaglen i gyd, Elen Rhys yn S4C am gomisiynu’r rhaglen ac wrth gwrs i holl staff Cwmni Da.”

Mae Rybish yn gyfres ddrama gomedi yn dilyn chwe aelod o staff wrth iddyn nhw fynd o gwmpas eu gwaith bob dydd mewn canolfan ailgylchu yng Ngogledd Cymru, tra bod Rain: The Untold Story yn cyd-gynhyrchiad sydd wedi’i enwebu, trwy ein partneiriad yn yr Alban, Mac TV.

Llongyfarchiadau mawr i’r criwiau cynhyrchu a phob lwc!

Goleuad

Mae Cwmni Da yn chwilio am Swyddog Cyllid brwdfrydig i ymuno â thim cyllid bychan ond prysur yma yng Nghaernarfon.

Mae Cwmni Da yn gwmni cynhyrchu annibynnol wedi ei leoli yng Nghaernarfon. Mae’n cynhyrchu rhaglenni adloniant, adloniant ffeithiol, dogfen, plant, chwaraeon, comedi a drama. Mae cynhyrchiadau’r cwmni wedi ennill gwobrau yng Nhymru, y DU a thu hwnt ac wedi derbyn canmoliaeth am eu safonnau cynhyrchu uchel. Ymysg cynhyrchiadau diweddar Cwmni Da mae Deian a Loli, Bwyd Epic Chris, Garddio a Mwy, Noson Lawen, Canu Gyda Fy Arwr a Ffit Cymru. Bydd y swydd yn un rhan amser ac rydym yn gallu bod yn hyblyg gyda’r oriau hyn. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio ar bob cynhyrchiad mae’r Cwmni yn ei gynhyrchu.

Mae’r cwmni yn gwmni sydd ym mherchnogaeth y gweithlu a bydd yr ymgeisydd llwyddianus yn dod yn rhan o’r strwythur perchnogaeth ar ôl blwyddyn o gyflogaeth.

 

Prif Ddyletswyddau

 • Delio gydag Anfonebion Cyflenwyr a Chwsmeriaid
 • Prosesu Datganiadau Cerdyn Credyd
 • Paratoi Adroddiadau Ariannol ar gyfer Rheolwyr Cynhyrchu
 • Prosesu Arian Parod

 

Sgiliau Allweddol

 • Gallu rhifedd cryf ee TGAU Mathemateg da
 • Dealltwriaeth o becyn Cyfrifon
 • Dealltwriaeth o feddalwedd taenlen (ee Excel)
 • Cyfathrebu da trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg

 

Sgiliau Dymunol 

 • Cymhwyster Cyllidol e.e AAT rhanol neu llawn
 • Profiad o becyn cyfrifeg Sage 50
 • Profiad o becyn meddalwedd Excel

 

Rhinweddau – Gweithgar, trylwyr, trefnus, hwyliog a pharod i gynorthwyo eraill.

Cyflog – yn ôl profiad

Oriau – 24 awr yr wythnos

Lleoliad – Caernarfon

 

Gallwch lawr lwytho’r ffurflen gais fan hyn

Dyddiad Cau : 02/04/2021

 

Doc Fictoria

This is an advertisement for the rôle of Post-Production & Resources Technician, for which Welsh language skills are essential.

Technegydd Ôl-Gynhyrchu ac Adnoddau

Y Swydd:

Mae Cwmni Da yn chwilio am Dechnegydd Ol-Gynhyrchu ac Adnoddau i ymuno ac adran ôl-gynhyrchu prysur.

Yn ddelfrydol, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn brofiadol gyda gweithdrefnau a meddalwedd amrywiol a geir mewn stafell beiriannau (MCR), yn gyfarwydd â chamerau ac adnoddau sain amrywiol, ac yn meddu ar sgiliau rhyngbersonol gwych.   Prif ddyletswyddau’r ymgeisydd llwyddiannus fydd rhoi cefnogaeth technegol i’r golygyddion a stafelloedd dybio yn ogystal â chydlynnu a pharatoi camerau/offer sain yn barod i fynd allan i saethu.

 

Hyfforddiant:

 

Rydym yn awyddus i glywed gan bobl profiadol yn ogystal â’r rhai sydd am gychwyn gweithio yn y maes. Cynnigir hyfforddiant mewn swydd lle’n berthnasol.

 

Cyflog:  I’w Drafod

Oriau:  Llawn Amser (Cytundeb 6 mis i gychwyn)

Lleoliad y Swydd: Caernarfon 

Cwmni Da

Mae Cwmni Da yn gwmni cynhyrchu annibynnol wedi ei leoli yng Nghaernarfon. Mae’n cynhyrchu rhaglenni adloniant, adloniant ffeithiol, dogfen, plant, chwaraeon, comedi a drama. Mae cynhyrchiadau’r cwmni wedi ennill gwobrau yng Nhymru, y DU a thu hwnt ac wedi derbyn canmoliaeth am eu safonnau cynhyrchu uchel. Ymysg cynhyrchiadau diweddar Cwmni Da mae Deian a Loli, Bwyd Epic Chris, Garddio a Mwy, Noson Lawen, Canu Gyda Fy Arwr a  Ffit Cymru. Bydd yr ymgeisydd llwyddianus yn ymuno ag adran Ôl-Gynhyrchu creadigol, brwdfrydig a phroffesiynnol sy’n meddu ar y safonnau technegol uchaf posib.

Mae’r cwmni yn gwmni sydd ym mherchnogaeth y gweithlu a bydd yr ymgeisydd llwyddianus yn dod yn rhan o’r strwythur perchnogaeth.

 

Sgiliau allweddol : 

 

Hanfodol:

 • Diddordeb yn ochr Technoleg o Ôl-Gynhyrchu
 • Brwdfrydedd am offer camera
 • Siaradwr Cymraeg

Buddiol:

 • Profiad gydag Avid Media Composer/gweithio mewn stafell beiriannau
 • Profiad gydag offer Camra a Sain

 

 

Nodweddion personol:

 • Y gallu i gyfathrebu yn dda a bod yn rhan o dîm
 • Meddwl trefnus
 • Agwedd hyblyg
 • Person sy’n cynnnig atebion i broblemau
 • Hiwmor

 

Ceisiadau

CV a llythyr yn egluro pam eich bod yn addas ac a diddordeb yn y swydd at

post@cwmnida.tv erbyn Chwefror 25ain,  2021.