Ffurflen Gais

Cwestiynau Cais

Cyn dychwelyd y ffurflen atom cofiwch:

Cofiwch bod yn rhaid i chi fod dros 18 oed ar y dyddiad ffilmio i gymryd rhan.

Angen cofrestru dim hwyrach na 5pm ar y 25ain o Ebrill 2019 os gwelwch chi’n dda.

Polisi Preifatrwydd