Anrhegion Melys Richard Holt

S4C | 6 x 30munud

Y cogydd patisserie, Richard Holt sy’n synnu unigolion haeddiannol ledled Cymru gyda’i gacennau arallfydol.

Yn Anrhegion Melys Richard Holt byddwn yn gweld y cacennau anhygoel mae’n eu creu yn cyrraedd pobl sy’n wirioneddol haeddu cael eu sbwylio.

Bydd Rich hefyd yn rhannu rhai o’i hoff ryseitiau mae wedi eu perffeithio yn ystod ei flynyddoedd yn gweithio mewn rhai o fwytai mwyaf moethus Llundain. 

Cymerodd Rich berchnogaeth ar Felin Llynon – yr unig felin wynt yng Nghymru sy’n dal i weithio – dros flwyddyn yn ôl, ac ers iddo agor mae e wedi croesawu miloedd o bobl trwy’r drysau. Sefydlodd ystafell de lle mae’n gwerthu pob math o bethau melys yn cynnwys patisseries o’r safon uchaf.

Mae’r ystafell de wedi bod ar gau dros gyfnod Covid-19 felly yn hytrach na chroesawu pobl i mewn i’r felin i flasu ei deisennau arallfydol, mae Rich wedi bod yn brysur yn creu danteithion dirgelus ar gyfer pobl haeddiannol.