Ar Gefn y Ddraig

S4C | 1 x 60munud

Mae ffilm ddogfen Ar Gefn y Ddraig yn dilyn ymgais Huw Jack Brassington i gwblhau ras fynydd pump diwrnod anoddaf y byd, Ras Cefn y Ddraig Berghaus.

Cawn ddilyn ei siwrne ysbrydoledig a phrofi’r cyfnodau llon a lleddf yn ei gwmni, wrth iddo geisio rhedeg 315km lawr asgwrn cefn mynyddig Cymru. A fydd yn llwyddo i gwblhau pum Marathon Ultra mewn 5 diwrnod ac ynta erioed ‘di rhedeg un o’r blaen.

Cliciwch yma i brynu neu rhentu’r ffilm.