Ar Lafar

S4C | 13 x 30munud

Rydym yn clywed am gyfoeth tafodieithoedd Cymru yng nghwmni’r cyflwynydd, Ifor ap Glyn.

Gyda’i fam o’r Gogledd a’i dad o’r De mae’r cyflwynydd Ifor ap Glyn yn ymwybodol o dafodieithoedd gwahanol erioed. Bellach mae’n byw yng Nghaernarfon lle mae tafodiaith y Cofi yn drefol, yn ddifyr …ac yn dal i ddatblygu.