Aur y Noson Lawen

S4C | 7 x 60munud

Golwg ffraeth a hwyliog dros gyfresi Noson Lawen y gorffennol i hel atgofion, adnabod hen wynebau a rhyfeddu ar siediau llawn o dalentau Cymru – a gweld man cychwyn sawl un o’n sêr mwya’r genedl.

Ers 1982 mae Noson Lawen wedi’n diddanu gydag amryw eang o dalentau arbennig Cymru, a sicrhau lle yng nghalonnau’r genedl. Dyma olwg ffraeth a hwyliog dros gyfresi’r gorffennol a chyfle i adnabod hen wynebau, rhyfeddu ar siediau llawn o dalentau Cymru a gweld man cychwyn sawl un o sêr mwyaf y genedl. Yn hel atgofion am eu hamser ar y llwyfan, ac yn pendroni beth ddigwyddodd i’r bêls bydd Ifan Gruffydd, Gillian Elisa, Eilir Jones, Margaret Williams a llawer mwy.