Bugeiliad Olaf Ewrop

S4C | 1 x 60munud | Cwmni Da / Interspot / Kwanza / Grupo Ganga

Dilynwn fugeiliaid ar eu taith wrth iddyn nhw gerdded yr un llwybrau â’u cyndadau.

Ar hyd arfordir Cymru ac ar draws y paith yn Sbaen: ym mryniau’r Muramures yn Romania, dros gribau mynyddoedd Ffrainc ac i ganol copaon y Tyrol maen nhw’n dal i gadw’r hen draddodiadau’n fyw ar eu teithiau blynyddol. Nhw yw Bugeiliaid Olaf Ewrop.

Cyd-gynhyrchiad Interspot Film, Kwanza, Cwmni Da a Grupo Ganga ar ran ORF Universum, France 2 ac S4C.