• Bywyd Y Fet

Bywyd Y Fet

S4C | 6 x 30munud

Cyfres yn dilyn milfeddygon yn y Gogledd Ddwyrain wrth iddynt fynd o gwmpas eu gwaith bob dydd yn trin anifeiliaid bach a mawr.

Mae pob diwrnod yn wahanol i’r milfeddyg, a phob math o gleientau pedair coes yn dod drwy’r drws. O gwn bach sydd angen eu brechu, i wartheg sydd angen caesarian, mae yna anifail anwes neu anifail fferm wastad angen sylw un o filfeddygon prysur y Wern, yn eu canolfannau ar draws y gogledd ddwyrain