Corau Rhys Meirion

S4C | 4 x 60munud

Rhys Meirion sydd ar daith i ddarganfod sut all canu corawl gyfoethogi ein bywydau ni mewn gwahanol ffyrdd.

Yn ystod y gyfres o bedair rhaglen sy’n dechrau ar 18 Ebrill, bydd Rhys Meirion yn edrych ar sut gall bod yn aelod o gôr dynnu pobl at ei gilydd a’u helpu yn gorfforol ac yn feddyliol.

“Mae cyd-ganu’n gallu helpu chi yn gorfforol drwy anadlu ac yn feddyliol hefyd trwy ganolbwyntio a dysgu’r geiriau. Hefyd, wrth gwrs mae bod yn aelod o gôr yn rhywbeth cymdeithasol. Chi’n teimlo rhyw wefr gymdeithasol, eich bod chi’n perthyn i rywbeth,” meddai Rhys.