Cyfrinach Llyfr Kells

S4C | 1 x 75munud

Ffilm antur wedi’i hanimeiddio sy’n adrodd hanes creu Llyfr Kells – hanes ffuglennol sy’n llawn rhyfeddodau.

Mae Cyfrinach Llyfr Kells wedi ei seilio ar hanes llyfr Kells o Iwerddon, sef Beibl addurnedig o ddiwedd yr wythfed neu ddechrau’r nawfed ganrif. Mae’n adrodd hanes creu Llyfr Kells – hanes ffuglennol sy’n llawn rhyfeddodau.

Dyma ffilm animeiddio ar gyfer y teulu cyfan am fachgen ifanc o’r enw Brython, sy’n dyheu am antur. Daw mynach arbennig, Y Brawd Eilian, i ddinas Kells, ac yn ei feddiant mae llyfr rhyfeddol ond anorffenedig. Mae’n rhaid i Brython gwblhau’r llyfr ac mae hyn yn ei arwain ar antur hudol a pheryglus.

Addasiad Cymraeg yw Cyfrinach Llyfr Kells o gynhyrchiad sydd eisoes wedi’i darlledu yn Iwerddon, Gwlad Belg a Ffrainc. Gethin Meilir Elis o Fangor sy’n lleisio rhan Brython.

“Mae Cyfrinach Llyfr Kells yn ffilm anturus a chyffrous. Mae’n hwyliog ond wrth ei wylio rydych chi’n dysgu am gyfnod ers talwm. Roedd hi’n brofiad anhygoel a chyffrous cael lleisio yng Nghyfrinach Llyfr Kells. Mwynheais yn arw ac rwy’n hynod o falch fy mod wedi cael y cyfle a’r profiad!”

Roedd Gethin, sy’n aelod o Ysgol berfformio Glanaethwy, wedi mwynhau lleisio cymeriad Brython, ac yn dweud: “Mae Brython yn gymeriad penderfynol a chwilfrydig, ychydig o drwyn fyddai rhai yn dweud! Rwy’n hoffi Brython gan ei fod yn glên ac yn awyddus i helpu pawb.”

Manw Lili Robin sy’n lleisio Awen y dylwythen deg, sy’n dod yn gyfaill i Brython, ac mae hi’n canu cân yn y ffilm hefyd, profiad y mwynhaodd yn fawr;

“Roedd hi’n brofiad arbennig i mi ganu Cân Awen. Pan glywais i’r gân am y tro cynta’ roeddwn i’n meddwl ei bod hi’n hudolus iawn. Roedd hi’n llawn emosiwn a swyn. Er mwyn cyfleu hyn nes i ddychmygu fy mod i’n canu i fy nghi, Arthur, a dwi’n meddwl bod hyn wedi fy helpu! Roedd hi’n anodd dysgu’r gân ond ar ôl i mi ei dysgu, fedrwn i ddim rhoi’r gora’ i’w chanu hi! ”

Mae Manw sydd hefyd yn aelod o Ysgol Glanaethwy yn mwynhau perfformio, ac roedd hi hefyd yn hoff o’r stori;

“Roeddwn i wrth fy modd hefo’r stori felly roedd hi’n bleser lleisio cymeriad Awen. Mae Awen a fi yn reit debyg dwi’n meddwl – mae hi’n fain ac yn eithaf awdurdodol, fel fi, ac yn ffrind i’r anifeiliaid. O edrych arni fysech chi ddim yn meddwl ei bod yn berson cryf, ond mae hi’n gadarn iawn. Mi fuaswn i’n hoffi lleisio eto, rydw i’n arbrofi adref ar greu lleisiau bach gwahanol.”

Cafodd cyfieithydd y ffilm antur sef Bethan Gwanas yr awdur o Ddolgellau ei swyno gan yr animeiddiad lliwgar a’r stori afaelgar, ac mae hi’n meddwl y caiff teuluoedd sy’n gwylio hefyd eu cyfareddu.

“Mae o’n gampwaith, yn hyfryd. Dwi wedi bod i Ddulyn i weld Llyfr Kells fy hun a phan welais i’r DVD o’r fersiwn Gwyddeleg, ro’n i’n meddwl ei fod o’n hyfryd. Mi ro’n i’n hoffi’r gwaith celf; roedd o’n hudolus. Dwi’n cofio mynd i arddangosfa yng Ngholeg y Drindod, ac mi welais i’r llyfr, a gweld y lluniau yn fendigedig ac yn gywrain, ac yn dod â’r stori’n fyw.”

Yn ogystal â Gethin a Manw, hefyd yn lleisio yn Cyfrinach Llyfr Kells mae Bryn Fôn, Dafydd James, Gwilym Bowen Rhys a Gwion Tegid.