Dewi Emrys : Cythraul Yr Awen

S4C | 1 x 60munud

Drama-ddogfen sy’n taflu goleuni newydd ar y rebel o Brifardd, Dewi Emrys, drwy gyfuniad deinamig o ffaith a ffuglen.

Drama-ddogfen sy’n taflu goleuni newydd ar y rebel o Brifardd, Dewi Emrys, a gipiodd gadair y Brifwyl bedair gwaith gan achosi newid yn y rheolau.

Drwy gyfuniad deinamig o ffaith a ffuglen, deunydd archif a chyfweliadau newydd, dyma dynnu’r llen ar gymeriad cymhleth a thymhestlog gan archwilio’r dyn sy’n llechu tu ôl i’r fytholeg.