DJ Terry

S4C | 1 x 60 munud

Dyma stori Terry, myfyriwr o Flaenau Ffestiniog a’i freuddwyd i fod yn DJ radio.

Er mwyn llwyddo bydd angen iddo wynebu ambell i sialens personol. Ar hyd y ffordd, mi wnawn gwrdd â’i deulu a’i ffrindiau a’i arwyr, megis y DJ Ifan Jones Evans. Dyma stori Terry yn ei eiriau ei hun – hanes gwr ifanc hynod, gyda anghenion addysg ychwanegol, sy’n benderfynol o wthio’r ffiniau ym mhob ffordd.