Eirlys, Dementia a Tim

S4C | 1 x 60munud

Dementia yn ddechrau taith i ddau hen ffrind

Pan gafodd y cyfarwyddwr ffilm o Lansteffan, Tim Lyn, neges Facebook gan ffrind nad oedd wedi ei gweld ers yr ysgol gynradd bron hanner can mlynedd yn ôl, ni allai fod wedi dychmygu beth fyddai’n dilyn.

I Eirlys Smith o Borthaethwy, ffawd pur oedd gweld enw hen ffrind ysgol ar gredydau ffilm. Gyda hithau newydd dderbyn diagnosis o ddementia cynnar yn 57 mlwydd oed a bywyd bob dydd yn sialens, daeth atgofion melys o fod yng nghwmni Tim yn ysgol gynradd Porthaethwy nôl yn glir a sbarduno syniad.

Mae DRYCH: Eirlys, Dementia a Tim yn darganfod be sy’n digwydd wrth i’r ddau ddod at ei gilydd ar ôl dilyn bywydau pur wahanol am bron i hanner canrif. A fyddent yn llwyddo i ail-gydio yn eu cyfeillgarwch wrth i Eirlys wynebu byw gyda dementia ac wrth i Tim gael ei orfodi i edrych ar ei orffennol a’i ddyfodol ei hun?