Fferm Ffactor Selebs

S4C | 3 x 60munud

O’r carped coch i garped gwair – selebs sy’n gobeithio profi eu hunain ar y buarth.

O’r diwedd, mae Fferm Ffactor yn dychwelyd i’r teledu… a bydd y nawfed gyfres yn un wahanol iawn!

Bydd y gyfres yn dychwelyd i safle Llysfasi Coleg Cambria, ger Rhuthun, a bydd y gyfres hon yn un ddisglair iawn: am y tro cyntaf yn hanes y rhaglen bydd 12 o wynebau adnabyddus Cymru yn camu allan o’u heels ac mewn i’r wellies. Mae’r sêr wedi eu rhannu’n bedwar tîm ac maen nhw’n ysu i ddangos eu doniau ffermio.

Meddai Ifan Jones Evans, cyflwynydd Fferm Ffactor, “Rwy’n poeni ychydig bach, achos ‘dyw’r rhan fwya’ ohonyn nhw heb fod yn agos at ddafad, heb son am yrru tractor! Beth all fynd o’i le?”

Gyda lwc, mi fydd pob tîm â chapten sy’n hen law ar fywyd ar y fferm.

Yn y bennod gyntaf mae’r gantores a’r cyflwynydd radio Elen Pencwm yn gobeithio arwain ei thîm i fuddugoliaeth. Yn ymuno a’i thîm mae’r cyflwynydd radio a theledu Alun Williams a’r cyn chwaraewr rygbi rhyngwladol dros Gymru, Nathan Brew.

Meddai Nathan, “Fi ac Alun am roi dipyn o ffydd yng ngallu Elen ar y fferm achos ‘so clem ‘da’r un ohonom ni!”

Yn mynd benben a thîm Elen Pencwm fydd tîm cyflwynydd Y Sioe a’r dringwr, Ioan Doyle. Ar dîm Ioan mae cyfarwyddwr Ysgol Glanaethwy, Cefin Roberts a seren ‘Run Sbit, Linda Brown.

Meddai Ioan, “Pan glywais i bwy oedd am fod ar fy nhîm wnes i feddwl wrthyf i’n hun, ‘Waw, mae ‘na sialens o’n blaen!’”

Ym mhennod dau bydd yr awdur Bethan Gwanas yn gobeithio rhannu ei gwybodaeth ffermio wrth iddi hi gapteinio cyflwynydd BBC Radio Cymru Dyl Mei a’r actor Llyr Evans.

Meddai arweinydd y tîm, “Dyl Mei ydi’n ‘Google’ ni, mae’n gwybod popeth am bopeth. Llyr? Dwi’m yn siŵr iawn!”

Yn gobeithio curo tîm Bethan i’r ffeinal fydd tîm yr awdur a’r cyflwynydd ffermio Gareth Wyn Jones. Yr actor, digrifwr a threfnydd digwyddiadau Stifyn Parri a’r cyflwynydd tywydd eiconig Siân Lloyd sy’n cwblhau tîm Gareth.

Mae Gareth yn barod am sialens wrth gapteinio’r tîm, gan ddweud “Mae aelodau fy nhîm i yn dod a lot o ‘ddrama’ i bob dim maen nhw’n wneud!”

Yn ail-ymuno â theulu Fferm Ffactor fydd y beirniaid, Caryl Gruffydd Roberts, Richard Tudor ac Wyn Morgan. Ond pa dîm o selebs fydd yn creu digon o argraff ar y beirniaid i ennill teitl Fferm Ffactor a chyfraniad o £3,000 i elusen o’u dewis? Does ond un ffordd o wybod!