FFIT Cymru

S4C | 8 x 60munud

Dros wyth wythnos, bydd Lisa Gwilym yn darganfod mai drwy gymryd camau bychain, a newidiadau yn eich bywyd dyddiol y gall ein helpu i fyw bywyd hirach ac iachach.

Byddwn ni’n dilyn pump o bobl o bob cwr o Gymru sydd eisiau byw bywyd iachach ac yn cael eu trawsnewid gyda help ein tri arbenigwr – y dietegydd Sioned Quirke, hyfforddwr personol Rae Carpenter a’r seicolegydd Dr.Ioan Rees fydd yn eu cefnogi pob cam o’r ffordd, ac yn gwneud yn siŵr eu bod yn cyrraedd y nod.

Bydd cyfle i CHI gymryd rhan adref hefyd trwy ddilyn cynllun bwyd ac hyfforddiant arbennig fydd ar wefan y gyfres s4c.cymru/ffitcymru.