• Gemau Ewrop

Gemau Ewrop

S4C | 6 x 30munud

Saith deg dau o blant. Chwech Consol. Dim ond un ennillydd.

Daeth 144 o blant o 24 ysgol gynradd yng Ngwynedd at ei gilydd i glwb pêl-droed Bangor yn ddiweddar i gymryd rhan mewn deuddydd o weithgareddau Ewropeaidd gan gynnwys cystadleuaeth pêl-droed ar y Playstation.

Cyflwynydd BBC Radio Cymru Geraint Iwan oedd yn arwain y digwyddiad, o’r enw Gemau Ewrop, digwydd a drefnwyd gan Cwmni Da, Cyngor Gwynedd, Siarter Iaith ac S4C.

Roedd pob un o’r 24 ysgol yn cynrychioli gwlad Ewropeaidd wahanol a daeth y disgyblion i’r stadiwm yn lliwiau eu gwlad fabwysiedig.

Ar ddiwrnod cyntaf y digwyddiad, dysgodd y disgyblion anthem genedlaethol eu gwlad, yn ogystal â blasu sawl pryd bwyd Ewropeaidd gwahanol a chreu murlun enfawr yn eisteddle’r stadiwm. Cafodd y digwyddiad lliwgar yma ei ffilmio ar gyfer rhaglen S4C, TAG.

Dychwelodd y disgyblion ar yr ail ddiwrnod i frwydro am y darian Gemau Ewrop mewn cystadleuaeth pêl-droed Playstation, a drefnwyd gan Cwmni Da ac S4C.

Heriodd timau o ferched a bechgyn ei gilydd ar y gêm PES 2016, gêm sy’n cynnwys llun o Gareth Bale ar glawr iaith Cymraeg. Ffilmiwyd ffrwd o bob un o’r 51 gêm ar chwe gliniadur a dyfais recordio, ac mae rhaglen uchafbwyntiau o’r bencampwriaeth wedi ei ffilmio, gyda Geraint Iwan yn cyflwyno.