• Generation Beth?

Generation Beth?

S4C | 4 x 30munud

Cyfres 4 rhan sy’n cymharu bywydau pobl ifanc ar draws Ewrop.

Bu Generation Beth yn gyfle i bobl ifanc rannu eu profiadau a’u cymharu â bywydau unigolion eraill ar draws Ewrop. Bu’r prosiect yn trafod pob math o bynciau gan gynnwys arian, bywyd personol, rhyw, teulu, ffrindiau, byd gwaith a’r gyfraith.

Dyma gyfres 4 rhan fu’n dilyn bywydau unigolion o wahanol wledydd yn Ewrop, gan gynnwys y gantores Efa Thomas o Gricieth yng Ngogledd Cymru.