Gerallt

S4C | 1 x 60munud

Rhaglen ddogfen onest a threiddgar o’r Prifardd Gerallt Lloyd Owen sy’n codi’r llen ar gymeriad preifat a chymhleth.

Rhaglen ddogfen onest a threiddgar o’r Prifardd Gerallt Lloyd Owen sy’n codi’r llen ar gymeriad preifat a chymhleth a ysgrifennodd rhai o gerddi enwocaf Cymru ac a fu’n Feuryn Talwrn y Beirdd am 30 mlynedd. Drwy gyfres o gyfweliadau estynedig dros gyfnod o amser, mynediad ecsglŵsif i’w gartref, ynghyd â chyfweliadau gydag aelodau o’i deulu, mae’r ffilm-ddogfen hon yn cyflwyno ochr arall i’r persona cyhoeddus ac yn datgelu ei angerdd, ei ofnau a’i ellyllon. Gwelwn Gerallt yn darllen rhai o’i gerddi ac yn treiddio’n ddyfnach i’r themâu fu’n cydio ynddo gydol ei oes.