Gogglebocs Cymru

S4C | 11 x 60munud

Fersiwn Gymraeg o gyfres fformat boblogaidd C4 Gogglebox.

Fe fydd y camerâu yn ymweld â chartrefi cymeriadau ledled Cymru ac ymhellach – o Gaernarfon i Gaerdydd ac o Faerdy i Fanceinion – ac yn rhannu gyda ni eu barn am raglenni o Gymru a thu hwnt. Yn lleisio’r cyfan fydd y cyflwynydd, digrifwr a’r Gogglebocs fan, Tudur Owen.