Lle Aeth Pawb? 1989

S4C | 6 x 30munud

I lawer, mae troi’n 40 yn codi nifer o gwestiynau. Beth ydw i wedi’i gyflawni? Ydw i’n hapus?

Yn ôl yn 1989, fe ddarlledwyd cyfres o ffilmiau ar S4C ‘Hyn o Fyd – Fy Nghymru I’. Roedd y ffilmiau yn dilyn 5 plentyn tua 10 mlwydd oed o wahanol ardaloedd yng Nghymru. Mae’r plant bellach tua 40 oed, ond be sydd wedi digwydd iddyn nhw dros y blynyddoedd?

Cawn glywed hanes y 5 ohonyn nhw yn ‘Lle Aeth Pawb? 1989′. Cawn wylio clips o’r ffilmiau gwreiddiol a chlywed gan y plant yn ôl yn 1989. Wrth i ni ymweld â’r cymeriadau yno heddiw, cawn glywed os ydyn nhw wedi gwireddu eu breuddwydion a’u gobeithion nhw ar gyfer eu plant eu hunain. Yn ymddangos yn y rhaglenni mae: Robin Davies o Wyddelwern ger Corwen, Donna Morgan o Aberystwyth, Iwan Arthur o Lanuwchllyn, Luned Clement o Gaerdydd a Ben Evans o Bontygwaith, Y Rhondda. Mae pawb bellach wedi gadael adref, a rhai wedi teithio’n bellach na’i gilydd.

Bachgen bach ei filltir sgwâr oedd Robin Davies sy’n ymddangos yn y rhaglen gyntaf. Er bod ei frawd a’i chwaer yn awyddus i adael y fferm, roedd Robin yn caru’r syniad o weithio ar y fferm. Yn y ffilm wreiddiol, fe welwn Robin yn helpu ei deulu ar y fferm, yn canu ar y bws ysgol a’n siarad am ei freuddwydion am y dyfodol.

Roedd rhieni Donna Morgan berchen cartref hen bobl yn Aberystwyth. Yn y clips gwreiddiol, fe welwn Donna wedi gwisgo fel morwyn ar gyfer priodas ei chwaer fawr a chlywed ei anturiaethau gyda’r Brownies. A briododd Donna? Beth yw ei hatgofion hi o Aberystwyth yn yr 80au?

Yn Llanuwchllyn, traddodiadau Cymreig oedd bywyd Iwan Arthur. Traddodiadau fel mynd i’r capel ar ddydd Sul, mynd i Eisteddfodau, canu cerdd dant a pherfformio. Roedd Iwan yn breuddwydio o fod yn gôl-geidwad ar gyfer tîm pêl-droed Cymru ac aros o gwmpas ardal Llanuwchllyn. Ydi o dal yn rhedeg garej ei dad?

Merch pensaer oedd Luned Clement. Fe symudodd ei rhieni o gymuned glos yn Ystradgynlais i’r brifddinas gan fod ei thad yn meddwl bod mwy o gyfleoedd ar gyfer pobl ifanc yng Nghaerdydd. A wnaeth ei rhieni’r dewis iawn? Ydi Luned yn dal i fyw yno?

Disgybl yn Ysgol Rhydfelen oedd Ben Evans. Roedd ei daid yn arfer gweithio yn y pyllau glo. Maen nhw wedi cau bellach, ac roedd ei rieni yn breuddwydio am fywyd gwell ar gyfer eu plant. Be’ sy’n digwydd yn eu bywydau heddiw?