• Merêd

Merêd

S4C | 1 x 60munud

Portread tyner o Merêd

Dyma Gymro o Danygrisiau sydd wedi cyfarfod Marilyn Monroe, a oedd yn gweld Albert Einstein yng nghoridorau prifysgol Princeton, America yn ddyddiol, ac a welodd gasgliad o’i ganeuon ar restr 12 albwm adloniant ysgafn poblogaidd gorau’r flwyddyn y New York Times. A dim ond un haen o hanes bywyd lliwgar Dr Meredydd Evans yw hynny.

Mewn rhaglen arbennig, daw cyfle i glywed gan y gŵr y tu ôl i lais ‘Cwac Cwac’ yn Nhriawd y Coleg, a hynny ar drothwy ei ben-blwydd yn 95 oed. Ar y rhaglen bydd yn hel atgofion am ei fywyd; o’i fagwraeth gynnar, i adael Cymru a symud i America gyda’i wraig a’i ferch fach, a’i ymdrechion i warchod y Gymraeg a diwylliant Cymru wedi iddo ddychwelyd.