Misho

S4C | 12 x 10 munud

Cyfres sy’n edrych ar bob math o sefyllfaoedd all godi pryder i blentyn.

Mewn cyfnod lle mae trawsnewidiau dyddiol yn codi fwy o bryder nag erioed, dyma gyfle i dawelu meddyliau bach drwy ganu, sgwrsio a lot fawr chwerthin!  Wrth i ni ddilysu’r emosiynau mawr a chlywed gan ein ffrindiau dros y wlad nad ydym byth ein hunain yn ein pyderon.

Misho!