Llefydd Sanctaidd

BBC4/S4C | 6 x 30munud | Cwmni Da /  Western Front

Ifor ap Glyn sy’n archwilio llefydd sanctaidd Prydain.

Wrth deithio ar draws y Deyrnas Unedig, mae Ifor yn darganfod yr hanes a straeon tu ôl i nifer o ein safleoedd fwyaf adnabyddus, gan esbonio’r chwedlau o rai o ardaloedd fwyaf cysegredig Prydain.

Dros chwe phennod hanner awr, mae Ifor yn ymweld ag adfeilion, pyllau iachau, ogofau cysegredig, cuddfannau mynyddig a hen gysegr fannau i ddarganfod beth mae’r safleoedd hanesyddol yma yn ei ddweud am bwy ydym ni heddiw.

Pam ein bod ni yn cael ein hatynnu tuag at safleoedd adfail wedi i’w defnydd crefyddol ddod i ben?

Cafodd fersiwn Saesneg, Pagans and Pilgrims : Britain’s Holiest Places ei ddarlledu gyntaf ar BBC Four ar Fawrth y 7fed, 2013