• Pethe : Llyfr Y Flwyddyn

Pethe : Llyfr Y Flwyddyn

S4C | 1 x 60munud

Lisa Gwilym sy’n cyflwyno uchafbwyntiau Seremoni Wobrwyo Llyfr y Flwyddyn 2016 o’r Redhouse ym Merthyr Tudful.

Dyma un o nosweithiau pwysicaf y byd llenyddol yng Nghymru, a chawn weld pa awduron a pha lyfrau sydd wedi ennill y gwobrau eleni. Cawn flasu awyrgylch y noson yn adeilad hanesyddol y Redhouse, a chlywed ymateb enillwyr y categoriau, yn ogystal ag enillydd Prif Wobr Llyfr y Flwyddyn.

Ar ôl y seremoni bydd Lisa yn holi Lleucu Roberts a Llion P. Roberts, dau o’r beirniaid, cyn trafod y canlyniadau gydag Eiry Miles ac Ian Rowlands, dau sylwebydd parod eu barn.