Pobol Y Rhondda

S4C | 6 x 30munud

Pobol Y Rhondda a straeon Y Rhondda. Portread unigryw o un o ardaloedd eiconig Cymru.

Un o fois y Rhondda yw Siôn Tomos Owen. Yno y cafodd ei fagu, ac yno mae’n dal i fyw. Yn ystod y gyfres fe greodd Siôn fap unigryw o’r ardal, a lluniau trawiadol o’r bobol.