Pwy Geith Y Gig?

S4C | 6 x 30munud

Talent cerddorol ifanc yn cystadlu am gyfle i greu band roc unigryw newydd. Ond pwy geith y gig?

Lara Catrin fu’n teithio Cymru yn chwilio am dalent cerddorol ifanc gyda’r nôd o greu un band unigryw newydd. Bu chwech o fandiau mwyaf poblogaidd Cymru yn ôl i’w hen ysgolion uwchradd – am sgwrs bach a gig! Ac wrth gwrs i chwilio am dalent newydd.