Pwy Laddodd Ian Parry?

S4C | 1 x 60munud

Ddeuddydd wedi diwrnod Nadolig 1989, fe adawodd awyren faes awyr Bwcarest. Criw o chwech ac un teithiwr – fotograffydd ifanc o Gymru, Ian Parry. Ond ddaru’r awyren ddim cyrraedd pen ei thaith…

Ddeuddydd wedi diwrnod Nadolig 1989, fe adawodd awyren faes awyr Bwcarest. Criw o chwech ac un teithiwr – fotograffydd ifanc o Gymru, Ian Parry. 
Hon oedd yr awyren gyntaf i adael Rwmania ers mis, ers i ddigwyddiadau hanesyddol ysgwyd y wlad at ei seiliau.

Ddiwedd 1989 oedd anterth chwyldro gwaedlyd Rwmania, lladdwyd dros fil o bobl yn Mwcarest yn unig, wrth i gyfundrefn Gomiwnyddol Nicolae Ceausescu gael ei ddymchwel. Bwriad Ian Parry oedd dychwelyd i Lundain gyda lluniau prin ar gyfer papurau newydd Fleet Street. Ond ddaru’r awyren ddim cyrraedd pen ei thaith. Lladdwyd Ian Parry a’r criw cyfan yng ngoedwig Malinosa.
 Yr eglurhad swyddogol ar y pryd oedd mai rhew ar yr adenydd achosodd y ddamwain, ond bu amheuon cryf o’r cychwyn mai cynllwyn bwriadol oedd yma i ladd y ffotograffydd. Ymgais i rwystro lluniau’r chwyldro a throseddau rhyfel rhag cyrraedd llygaid y byd.