Sombreros

S4C | 6 x 60munud

Cyfres ddrama gan Pauline Williams sy’n trafod y thema oesol o farwolaeth a cholled.

Gyda phob colled sy’n cael ei brofi yn y stori, mae rhywbeth newydd yn cael ei ddarganfod. Llwyddwyd i ddenu cast o’r safon uchaf, gan gynnwys dwy o’n hactoresau mwyaf amryddawn, Gwenno Ellis Hodgkins a Betsan Llwyd, yn ogystal â chast o actorion uchel eu parch o Sbaen.

Dilynwn stori ddwy chwaer sy’n byw mewn dau fyd go wahanol, y naill yng Ngogledd Cymru a’r llall yn Mallorca. Pan mae trasiedi’n taro’r teulu, mae hen glwyfau’n agor. Fe lwyddodd y tîm cynhyrchu i oresgyn sawl problem yn ystod y cyfnod ffilmio, yn cynnwys y tywydd poethaf ar ynys Mallorca ers cyn cof, amserlen dynn, corwynt ar ddiwrnod cyntaf y ffilmio yng Nghymru, a Phepe, ci rhech dibrofiad ac anufudd!