Tai Bach Y Byd

S4C | 4 x 30munud | Cwmni Da / Western Front

Ifor ap Glyn sy’n crwydro sawl gwlad gan edrych ar hanes y toiled, ddoe a heddiw.

Yn gyd-gynhyrchiad gan Cwmni Da a Western Front Films, cafodd cyfres pedair rhan ei darlledu ar S4C, a rhaglen ddogfen awr o hyd ar BBC4.

Cyflwynydd y gyfres yw’r bardd a’r darlledwr, Ifor ap Glyn, fydd yn edrych ar hanes, datblygiad a chynllun toiledau ar draws y byd. O doiledau oes y Rhufeiniaid i doiledau’r dyfodol, bydd y gynulleidfa yn cael eu tywys ar wibdaith glanweithdra, gan ymweld â sawl gwlad a chyfarfod â nifer o bobl ddiddorol sy’n gweithio yn y maes.

Mae pobl yn byw’n hirach mewn gwledydd lle mae toiledau’n gyffredin – ond mae traean o bobl y byd yn byw hebddynt. Byddwn yn ymweld â China, Japan, yr Iseldiroedd, Sbaen a Bangladesh; yn cael blas o noson y Golden Poo Awards yn Llundain; ac yn darganfod mwy am y gwaith sy’n cael ei wneud gan y Gates Foundation i ddarparu toiledau yn y Trydydd Byd. Ymysg y rhai sy’n cymryd rhan mae’r Parchedig Aelwyn Roberts sydd wedi ysgrifennu dau lyfr am dai bach yng Nghymru, a Junko Kobayashi sy’n cynllunio toiledau cyhoeddus yn Siapan.

Mae’r rhaglenni wedi eu cynhyrchu gyda chymorth gan gronfa cyd-gynhyrchu S4C, a chynllun World View y Commonwealth Broadcasting Association.