Teulu, Dad a Fi

S4C | 3 x 60 munud

Cyfres dwymgalon yn olrhain hanes teulu Wayne a Connagh Howard yng Nghymru, Iwerddon a Jamaica. 

Mae Teulu, Dad a Fi yn stori am bobl oedd yn chwilio am fywyd gwell – O Jamaica i’r ‘Famwlad’ ac o Iwerddon i Gymru. Yn y gyfres emosiynol a bersonol yma, byddwn yn dilyn Wayne a Connagh i ddysgu mwy am hanes eu teulu. Mae’r pâr yn cychwyn ar eu taith yn Southampton a Chaerdydd, cyn fynd i Iwerddon a Jamaica. Gan weithio gydag arbenigwyr achyddol, haneswyr ac archifdai yng Nghaerdydd, Swydd Cork a Kingston, bydd hynny’n rhoi cyd-destun i’r cyfnod gwahanol ym mywydau cyndeidiau Wayne a Connagh.