Ty Gobaith

S4C | 6 x 30munud

Golwg ar fywyd pob dydd hosbis Ty Gobaith, rhai o’r plant a’u teuluoedd sy’n cael gofal mor arbennig yno.

Hosbis i blant sydd ag afiechyd neu gyflwr sy’n cyfyngu eu bywyd ydi Ty Gobaith, ond er gwaethaf y tristwch sy’n rhan annatod o’r lle, mae’n gartrefol a llawn hwyl. Wrth i Ty Gobaith ddathlu ei benblwydd yn 10 oed, cawn olwg ar fywyd pob dydd yr hosbis, a chawn gwrdd a rhai o’r plant a’u teuluoedd sy’n cael gofal mor arbennig yno.