Wil, Aeron a’r Inca

S4C | 1 x 60munud

O fryniau Bro Ddyfi i ffermio mynydd ym Mheriw.

Mae Wil Hendreseifion ac Aeron Pughe yn ymgymryd â her arall, archwilio realiti bywyd a thraddodiadau ffermwyr Inca yr Andes yw diben y daith yma.

O fynyddoedd Bro Ddyfi i uchelfannau Periw, mae’r ddau yn mynd i weithio ynghanol cymuned o fugeiliaid wrth hedfan o Lundain i Lima cyn symud ymlaen i Cusco, lle maent yn dechrau eu taith i’r ardal anghysbell hon yn y mynyddoedd.