• Y Dyn Gwyllt

Y Dyn Gwyllt

S4C | 1 x 60munud

Goroesi yn y gwyllt

Dogfen yn dilyn Carwyn Jones wrth iddo geisio goroesi yn y gwyllt a byw yn hunangynhaliol am 5 diwrnod a 5 noson – a hynny yn ei filltir sgwâr ei hun yn ardal Porthmadog.

Mae Carwyn yn byw mewn ty teras ac yn gweithio 9-5, ond pob cyfle posib, mae’n dianc o’r dref ac yn hela, chwilota a physgota am ei swper yn y gwyllt. Mae’r rhaglen hon yn mynd i wraidd yr hyn sy’n gyrru Carwyn, wrth iddo osod sialens newydd iddo’i hun a gwthio’i hun i’r eithaf – yn gorfforol ac yn emosiynol.