Yr Oedi

S4C | 1 x 37munud

Ffilm sy’n seiliedig ar nofel Jerry Hunter, Gwreiddyn Chwerw, ac yn olrhain ôl-effaith un digwyddiad tyngedfennol ym mywyd gŵr a gwraig.

Ffilm sy’n olrhain ôl-effaith un digwyddiad tyngedfennol ym mywyd gŵr a gwraig yng nghefn gwlad Eryri ar ddechrau’r ugeinfed ganrif. Pan gaiff mab hirddisgwyliedig ei eni i Mari (Rhian Blythe) a Tomos (Dyfan Dwyfor), mae bywyd yn ymddangosiadol berffaith ond buan iawn y mae pethau’n cael eu troi ben i waered wrth i un frawddeg fach drawsnewid popeth. Monolog ddirdynnol, wedi ei chyfarwyddo gan Siôn Humphreys, sy’n llawn tensiynau ac yn ymdrin â themâu oesol: euogrwydd, cywilydd, cenfigen ac edifarhad.