Eisiau bod yn rhan o brosiect digidol cyffroes newydd? Uwchlwythwch eich fidios nawr!

Mae’r rhan fwyaf ohonom bellach yn styc yn ein cartrefi ond mae un peth yn parhau i gynnig diddanwch, cwmnïaeth a chysur, sef cyd-ganu. Gan gyd-weithio gyda Catrin Toffoc a’i hymgyrch ‘Côr-ona’ mi fydd Rhys Meirion yn cynnal arbrawf cymdeithasol digidol ac yn ceisio uno pobl o bell ag agos i fwynhau’r wefr o gyd-ganu, boed hynny, ar laptop yn y gegin, ipad yn y shed neu PC yn yr atig. I gyfrannu, yr oll sydd angen ei wneud yw uwchlwytho fidio ohonoch yn canu trwy ddilyn y linc islaw…

Anfonwch eich fideos yma