S4C yn comisiynu spin-off o’r gyfres ddrama Tipyn o Stad