Mae Cwmni Da yn chwilio am Gynorthwyydd Gweithredol.

Bydd y cynorthwyydd gweithredol yn gweithio ar lefel uchel yn y cwmni, gan weithio ochr yn ochr â’r Rheolwr Gyfarwyddwr a’r uwch dîm rheoli. Byddwch yn cefnogi i redeg y busnes o ddydd i ddydd gyda gwaith gweinyddol ac ysgrifenyddol. Fel Cynorthwyydd Gweithredol, byddwch wrth galon y busnes, yn aml-dasgwr gwych. Mae rôl y Cynorthwyydd Gweithredol yn un eang, o reoli prosiectau, trefnu dyddiaduron, cadw nodiadau, amserlennu cyfarfodydd a chynorthwyo gyda  theithio. Gofynnir am brofiad ar ochr weinyddol, nid o anghenraid o fyd darlledu.

Am swydd ddisgrifiad llawn ac i cwblhau ffurflen gais dilynwch y linc yma: https://www.cwmnida.cymru/swydd-ddisgrifiad-lawn-cynorthwyydd-gweithredol/

This is an advertisement for an Executive Assistant where the ability to speak and write in Welsh is an essential requirement.