Mae Cwmni Da yn chwilio am Dechnegydd i ymuno ag adran ôl-gynhyrchu prysur.

Yn ddelfrydol, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn brofiadol gyda gweithdrefnau T.G. a meddalwedd amrywiol a geir mewn stafell beiriannau (MCR), yn gyfarwydd âg adnoddau ffilmio amrywiol, ac yn meddu ar sgiliau rhyngbersonol gwych. Prif ddyletswyddau’r ymgeisydd llwyddiannus fydd rhoi cefnogaeth dechnegol i’r golygyddion a stafelloedd dybio yn ogystal â mynd ar leoliad i rhoi cefnogaeth.

Hyfforddiant:

Rydym yn awyddus i glywed gan bobl profiadol yn ogystal â’r rhai sydd am gychwyn gweithio yn y maes. Cynnigir hyfforddiant mewn swydd lle’n berthnasol.

Cyflog: Dibynnol ar brofiad

Oriau: Llawn Amser

Lleoliad y Swydd: Caernarfon

Cwmni Da

Mae Cwmni Da yn gwmni cynhyrchu annibynnol wedi ei leoli yng Nghaernarfon. Mae’n cynhyrchu rhaglenni adloniant, adloniant ffeithiol, dogfen, plant, chwaraeon, comedi a drama. Mae cynhyrchiadau’r cwmni wedi ennill gwobrau yng Nhymru, y DU a thu hwnt ac wedi derbyn canmoliaeth am eu safonnau cynhyrchu uchel. Ymysg cynhyrchiadau diweddar Cwmni Da mae Deian a Loli, Bwyd Epic Chris, Garddio a Mwy, Noson Lawen, Canu Gyda Fy Arwr a Ffit Cymru. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno ag adran Ol-Gynhyrchu creadigol, brwdfrydig a phroffesiynnol sy’n meddu ar y safonnau technegol uchaf posib.

Mae’r cwmni yn gwmni sydd ym mherchnogaeth y gweithlu a bydd yr ymgeisydd llwyddianus yn dod yn rhan o’r strwythur perchnogaeth.

Sgiliau allweddol :

Hanfodol:

• Deallusrwydd o gyfrifiaduron ac elfennau T.G.

• Profiad gydag Avid Media Composer

• Siaradwr Cymraeg

Nodweddion personol:

• Y gallu i gyfathrebu a bod yn rhan o dîm

• Agwedd hyblyg

• Person sy’n cynnig atebion i broblemau

• Hiwmor

Ceisiadau

Cysylltwch â Mari Llwyd os am sgwrs am y swyddogaeth neu â David Parry Evans am sgwrs gwmniol neu am y broses ymgeisio.

01286 685300

Llenwch y ffurflen gais yma i’w hanfon at swyddi@cwmnida.tv cyn y 4ydd o Chwefror, 2022