SWYDD : UWCH WEINYDDYDD A RHEOLWR CYNHYRCHU

Mae Cwmni Da yn chwilio am unigolyn profiadol, hynod drefnus a brwdfrydig i ymuno â’r Cwmni ar adeg cyffrous wrth i ni adeiladu a thyfu ym mhennod nesaf yn hanes y cwmni. Rydym yn gwmni sydd yn mherchnogaeth y gweithlu. 

Bydd gennych ddealltwriaeth ac ymwybyddiaeth ddofn o’r byd darlledu ac yn brofiadol yn delio gyda nifer o ddyletswyddau ar yr un pryd. 

Mwy o fanylion am y swydd fan hyn.